Chi tiết sản phẩm

Gạch ba cạnh - Mặt bóng

  • - Sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6476:1999.
  • Mã số: BTTC - TB 6
  • Giá : Liên Hệ
  • Thương hiệu: GẠCH THANH BÌNH
  • Khối lượng:
  • Kích thước: Kích thước: 250mm x 215mm x 60mm (± 3)
  • Màu sắc: Xanh - Đỏ - Vàng - Xám
  • Luợt xem: 1631
Phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 6476:1999
Chỉ tiêu kỹ thuật:
 1. Độ hút nước: ≤ 8%
 2. Độ chịu mài mòn:
   - Mài mòn mất khối lượng bề mặt: ≤ 0,5 g/cm2
 3. Cường độ nén:
   - Trung bình: ≥ 20 N/mm

Sản phẩm khác

Kích thước - Gạch ba cạnh

Mã số: BTTC - TB 6

Kích thước - Gạch zizac

Mã số: BTTC - TB 16

Gạch Zizac Mặt Nhám

Mã số: BTTC - TB 16

Gạch Zizac Mặt Nhám

Mã số: BTTC - TB 16

Gạch Zizac Mặt Nhám

Mã số: BTTC - TB 16

Gạch Zizac Mặt Nhám

Mã số: BTTC - TB 16

Gạch Zizac Mặt bóng

Mã số: BTTC - TB 17

Gạch Zizac Mặt bóng

Mã số: BTTC - TB 17

Gạch Zizac Mặt bóng

Mã số: BTTC - TB 17

Gạch Zizac Mặt bóng

Mã số: BTTC - TB 17

Gạch Lục Giác

Mã số: BTTC - TB 5

Gạch Lục Giác

Mã số: BTTC - TB 5

Gạch Lục Giác

Mã số: BTTC - TB 5

Gạch Trồng cỏ - Số 8

Mã số: BTTC - TB 14

Gạch Trồng cỏ - Số 8

Mã số: BTTC - TB 14

Gạch Trồng cỏ - Số 8

Mã số: BTTC - TB 14

Gạch Trồng cỏ - Số 8

Mã số: BTTC - TB 14

Gạch ba cạnh - Mặt bóng

Mã số: BTTC - TB 6

Gạch ba cạnh - Mặt bóng

Mã số: BTTC - TB 6

Gạch ba cạnh - Mặt bóng

Mã số: BTTC - TB 6

Gạch ba cạnh - Mặt bóng

Mã số: BTTC - TB 6

Gạch Zizac Mặt Nhám

Mã số: BTTC - TB 16