Chi tiết sản phẩm

GẠCH TERRAZZO 115

  • - Sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7744:2013, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 16::2014/BXD - Kích thước: 40x 40 cm, 30x 30 cm.
  • Mã số: TB 115
  • Giá : Liên Hệ
  • Thương hiệu: GẠCH THANH BÌNH
  • Khối lượng:
  • Kích thước: 40x 40 cm, 30x 30 cm
  • Màu sắc:
  • Luợt xem: 1406
 - Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn Việt Nam: QCVN 16:2014/BXD và TCVN 7744:2013
 - Đặc trưng kỹ thuật:
 1. Độ chịu mài mòn:
  - Mài mòn sâu: ≤ 20 mm
  - Mài mòn mất khối lượng bề mặt: ≤ 0,4 g/cm2
 2. Độ bền uốn:
  - Trung bình: ≥ 5,0 MPa
  - Của từng mẫu: ≥ 4,0 MPa
 

Sản phẩm khác

TERRAZZO TB NEW

Mã số: TB NEW

GẠCH TERRAZZO 132

Mã số: TB 132

GẠCH TERRAZZO 131

Mã số: TB 131

GẠCH TERRAZZO 130

Mã số: TB 130

GẠCH TERRAZZO 129

Mã số: TB 129

GẠCH TERRAZZO 128

Mã số: TB 128

GẠCH TERRAZZO 127

Mã số: TB 127

GẠCH TERRAZZO 126

Mã số: TB 126

GẠCH TERRAZZO 125

Mã số: TB 125

GẠCH TERRAZZO 124

Mã số: TB 124

GẠCH TERRAZZO 123

Mã số: TB 123

GẠCH TERRAZZO 122

Mã số: TB 122

GẠCH TERRAZZO 121

Mã số: TB 121

GẠCH TERRAZZO 120

Mã số: TB 120

GẠCH TERRAZZO 119

Mã số: TB 119

GẠCH TERRAZZO 118

Mã số: TB 118

GẠCH TERRAZZO 117

Mã số: TB 117

GẠCH TERRAZZO 116

Mã số: TB 116

GẠCH TERRAZZO 114

Mã số: TB 114

GẠCH TERRAZZO 113

Mã số: TB 113

GẠCH TERRAZZO 112

Mã số: TB 112

GẠCH TERRAZZO 111

Mã số: TB 111

GẠCH TERRAZZO 110

Mã số: TB 110

GẠCH TERRAZZO 109

Mã số: TB 109

GẠCH TERRAZZO 108

Mã số: TB 108

GẠCH TERRAZZO 107

Mã số: TB 107

GẠCH TERRAZZO 106

Mã số: TB 106

GẠCH TERRAZZO 105

Mã số: TB 105

GẠCH TERRAZZO 104

Mã số: TB 104

GẠCH TERRAZZO 103

Mã số: TB 103

GẠCH TERRAZZO 101

Mã số: TB 101

GẠCH TERRAZZO 100

Mã số: TB 100

GẠCH TERRAZZO 102

Mã số: TB 102

GẠCH TERRAZZO 132A

Mã số: TB 132A