Chi tiết sản phẩm

TB-25

  • Phoenix - Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCVN 6065:1995 - Chiều dài cạnh: 200mm +- 0,5mm - Chiều dày: 16mm, 18mm và 20mm - Độ mài mòn lớp mặt: <=4,45g/cm2 - Độ hút nước: <= 10% - Độ chịu lực va đập xung kích >= 25 lần - Tải trọng uống gãy toàn viên: >= 100 daN/viên - Độ cứng lớp bề mặt gạch: đạt
  • Mã số:
  • Giá : Liên Hệ
  • Thương hiệu: GẠCH THANH BÌNH
  • Khối lượng:
  • Kích thước:
  • Màu sắc:
  • Luợt xem: 980

Phoenix

  - Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCVN 6065:1995
   - Chiều dài cạnh: 200mm +- 0,5mm
   - Chiều dày: 16mm, 18mm và 20mm
   - Độ mài mòn lớp mặt: <=4,45g/cm2
   - Độ hút nước: <= 10%
   - Độ chịu lực va đập xung kích >= 25 lần
   - Tải trọng uống gãy toàn viên: >= 100 daN/viên
   -  Độ cứng lớp bề mặt gạch: đạt

Sản phẩm khác

TB-7

Mã số:

TB-8

Mã số:

TB-8

Mã số:

TB-9

Mã số:

TB-10

Mã số:

TB-11

Mã số:

TB-12

Mã số:

TB-13

Mã số:

TB-14

Mã số:

TB-15

Mã số:

TB-16

Mã số:

TB-17

Mã số:

TB-18

Mã số:

TB-19

Mã số:

TB-20

Mã số:

TB-21

Mã số:

TB-22

Mã số:

TB-23

Mã số:

TB-24

Mã số:

TB-26

Mã số:

TB-27

Mã số:

TB-28

Mã số:

TB-29

Mã số:

TB-30

Mã số:

TB-31

Mã số:

TB-32

Mã số:

TB-33

Mã số:

TB-34

Mã số:

TB-35

Mã số:

TB-36

Mã số:

TB-37

Mã số:

TB-38

Mã số:

TB-39

Mã số:

TB-40

Mã số:

TB-42

Mã số:

TB-41

Mã số:

TB-43

Mã số:

TB-44

Mã số:

TB-45

Mã số:

TB-46

Mã số:

TB-47

Mã số:

TB-48

Mã số:

TB-49

Mã số:

TB-50

Mã số:

TB-51

Mã số:

TB-52

Mã số:

TB-53

Mã số:

TB-54

Mã số:

TB-55

Mã số:

TB-56

Mã số:

TB-57

Mã số:

TB-58

Mã số:

TB-59

Mã số:

TB-60

Mã số:

TB-61

Mã số:

TB-62

Mã số:

TB-63

Mã số:

TB-64

Mã số:

TB-65

Mã số:

TB-66

Mã số:

TB-67

Mã số: TB-67

TB-68

Mã số:

TB-69

Mã số:

TB-70

Mã số: TB-70

TB-71

Mã số:

TB-72

Mã số:

TB-73

Mã số:

TB-74

Mã số:

TB-75

Mã số: Bordeaux

TB-76

Mã số: TB-76

TB-77

Mã số: TB-77

TB-78

Mã số: TB-78

TB-79

Mã số: TB-79

TB-80

Mã số: TB-80

TB-81

Mã số: TB-81

TB-82

Mã số: TB-82

TB-83

Mã số: TB-83

TB-84

Mã số: TB-84

TB 77-1

Mã số: TB 77-1

TB 70-1

Mã số: TB 70-1

TB 8-1

Mã số: TB 8-1

TB 87-1

Mã số: TB 87-1

TB 26-1

Mã số: TB 26-1

TB 82-1

Mã số: TB 82-1

TB 90-1

Mã số: TB 90-1

TB 39-2

Mã số: TB 39-2

TB 21-3

Mã số: TB 21-3

TB 21-2

Mã số: TB 21-2

TB 21-1

Mã số: TB 21-1

TB 42-2

Mã số: TB 42-2

TB 66-1

Mã số: TB 66-1

TB 68-1

Mã số: TB 68-1

TB 7-1

Mã số: TB 7-1

TB 85-1

Mã số: TB 85-1

TB 65-1

Mã số: TB 65-1

TB 67-1

Mã số: TB 67-1

TB 6-2

Mã số: TB 6-2

TB 84-1

Mã số: TB 84-1

TB 49-2

Mã số: TB 49-2

TB 12-1

Mã số: TB 12-1

TB 80-1

Mã số: TB 80-1

TB 75-1

Mã số: TB 75-1

TB 46-2

Mã số: TB 46-2

TB 16-1

Mã số: TB 16-1

TB 44-1

Mã số: TB 44-1

TB 51-1

Mã số: TB 51-1

TB 46-1

Mã số: TB 46-1

TB 15-1

Mã số: TB 15-1

TB 43-1

Mã số: TB 43-1

TB 2-1

Mã số: TB 2-1

TB 18-1

Mã số: TB 18-1

TB 14-1

Mã số: TB 14-1

TB 39-1

Mã số: TB 39-1

TB 5-1

Mã số: TB 5-1

TB 73-1

Mã số: TB 73-1

TB 3-1

Mã số: TB 3-1

TB 8-3

Mã số: TB 8-3

TB 37-2

Mã số: TB 37-2

TB 22-2

Mã số: TB 22-2

TB 74-1

Mã số: TB 74-1

TB 72-1

Mã số: TB 72-1

TB 70-2

Mã số: TB 70-2

TB 17

Mã số: TB 17

TB 27-1

Mã số: TB 27-1

TB 23-3

Mã số: TB 23-3

TB 47-1

Mã số: TB 47-1

Gạch khía

Mã số: TBK - 1

Gạch khía

Mã số: TBK - 1

Gạch khía

Mã số: TBK - 2

Gạch khía

Mã số: TBK - 3

Gạch khía

Mã số: TBK - 4